İnka, Sıfır Atık Projesini Başarıyla Uyguluyor

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Sıfır Atık Projesi, 2018’den itibaren kademeli olarak yaygınlaşarak 2023 yılında tüm ülke genelinde uygulamaya konulacak.

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Sıfır Atık Projesi, 2018’den itibaren kademeli olarak yaygınlaşarak 2023 yılında tüm ülke genelinde uygulamaya konulacak. İnka, projenin başından itibaren bu alandaki çalışmalarına başladı, entegre çevre bilgi sistemine “Sıfır Atık Projesi”ni ekledi. İdari binasında atık ayrıştırma ünitelerini yerleştirerek, kurum içi çevre eğitiminde Sıfır Atık Projesinin detayları ve nasıl uygulanacağı konusunda bilgilendirme yaptı. Üretim prosesinde ortaya çıkan atıkların da türlerine göre ayrı konteynerlerde toplanması ve ilgili geri dönüşüm kuruluşlarına sevki, İnka’nın kurumsal kültüründe yer alan rutinidir.

Kuruluş, israfın önlenmesini, kaynakların daha verimli kullanılmasını, oluşan atığın miktarının azaltılmasını, etkin toplama sisteminin kurulmasını, atıkların geri dönüştürülmesini kapsayan atık önleme yaklaşımı olarak tanımlanan bir hedef olan “Sıfır Atık Projesi”ni başarıyla uyguluyor.