İnka'nın MSS üyesi olduğunu biliyor musunuz?

1924 yılında kurulan MSS Vana ve Bağlantı Elemanları Endüstrisinin Üreticiler Standardizasyon Derneği (Manufacturers Standardization Society), ulusal ve uluslararası yasaların ve standartların geliştirilmesi, iyileştirilmesi için çalışan, kâr amacı gütmeyen teknik organizasyondur.

MSS Valf ve Fitting Standartları, dünyada nükleer santraller de dahil olmak üzere, atık sudan, yağ ayrıştırmaya kadar hemen hemen her endüstride geçerlidir. MSS, akış kontrolü tanımlayan standartları geliştirmek ve sürdürmek için 26 Teknik Komitede çalışan 113 üye şirketi çatısının altında toplamıştır. MSS, Amerikan Ulusal Standartlar Enstitüsü (ANSI) tarafından onaylanmış standartların geliştiricisidir. Bir başka deyişle, MSS tarafından geliştirilen standartlar, aynı zamanda ANSI tarafından da onaylıdır, ANSI gerekliliklerinin yerine getirildiğini ifade eder.

MSS'nin dahil olduğu standart organizasyonları arasında, Amerikan Makine Mühendisleri Birliği (ASME), Amerikan Ulusal Standartlar Enstitüsü (ANSI), Amerikan Test ve Malzeme Topluluğu ASTM, Amerikan Petrol Enstitüsü (API), Amerikan Su İşleri Birliği (AWWA) ve Ulusal Yangın Koruma Birliği (NFPA) yer almaktadır.

Uluslararası düzeyde, MSS temsilcileri ABD delegasyonlarında ISO çalışma grupları, alt komiteler ve ilgili ilgi alanlarına yönelik ana komitelerin toplantılarında lider olarak görev almaktadır.

İnka, saygınlığı uluslararası ölçekte kanıtlanmış MSS Derneği üyesidir.